de

INNOVATOREN

Ons verhaal
Introductie en making of

NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN

Nieuwe-bedrijventerreinen

Het is 1999 als de provincie Limburg verschillende gebieden aanwijst voor economische ontwikkeling. Een daarvan ligt in de noordwestelijke oksel van A67 en A73, Trade Port Noord. Noord-Limburg pakt deze aanwijzing kordaat op en al vrij snel worden de eerste contouren zichtbaar.

HEISESSIES

HeisessiesNoord-Limburg wil iets groots doen. Zich profileren op landelijke schaal. Tussen 2000 en 2002 vindt de Regiodialoog plaats, een serie bestuurlijke heisessies, waarin de Noord-Limburgse gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van de streek krachtig ter hand te nemen.

GREENPORT

GreenportTrade Port Noord en Venlo GreenPark vormen het fysieke hart van Greenport Venlo. In de Nota Ruimte van 2004 wijst de regering enkele economische kerngebieden aan. Gebieden met een concentratie van min of meer samenhangende economische activiteiten, die elkaar kunnen versterken.

DE TIJD VERGLEED

Waar de Floriade Noord-Limburg moest opstoten in de  vaart der volkeren, maken de Noord-Limburgse volkeren rond 2005 niet zo veel vaart meer.

De blauwdrukken voor Venlo GreenPark en de Floriade lig- gen klaar. Ook is duidelijk, dat enkele duurzame gebouwen nodig zijn voor een impuls aan de ontwikkeling van Green- port Venlo. Toch stagneert de besluitvaardigheid na het ver- trek van burgemeester Léon Frissen van Horst aan de Maas.

KENNIS KUNDE KASSA

Een servicebureau moet op zoek naar de  groeidiamantjes. Om Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen pleit Ondernemersinitiatief Greenport Venlo in 2006 voor een regionaal servicebureau, dat de verschillende marktpartijen met elkaar verbindt. Niet alleen ondernemers, maar ook om onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

LANDMARK

landmarkMenig krantenbericht verwijst naar de Eiffeltoren in Parijs, het Atomium in Brussel, de Euromast in Rotterdam: aan een wereldtentoonstelling pleegt men iets over te houden. Iets dat het goed doet op ansichtkaarten en toeristenfoto’s. De Innovatoren hoort in dat rijtje thuis, is de voorspelling.

DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

kracht-van-creativiteitVenlo GreenPark is geen bedrijventerrein maar een bedrijvenpark. Een werklandschap van de toekomst, voor creatieve geesten en innovatieve doeners, waar economie en ecologie hand in hand gaan.
Design Details Inrichting

HISTORISCH LANDSCHAP

Met slechts minimale ingrepen creëerde Jo Coenen Architects & Urbanists in dit historische landschap een plek voor Venlo GreenPark, waar de bijzondere ontwikkelingen op gang moeten komen, waarvan de Floriade voorspel en aanjager is.

NOODZAKELIJK GEBAAR

noodzakelijk-gebaarDe plek waar nu de Innovatoren staat, markeert van ouds- her de min of meer natuurlijke toegang via de Sint-Jansweg tot het gebied waar Venlo GreenPark tot bloei moet komen. Daarmee geeft de Innovatoren tevens betekenis aan het bedrijvenpark, zo blijkt uit de woorden van architect Jo Coenen: ‘Een plek waar je bijzondere ontwikkelingen verwacht, waar innovaties tot stand moeten komen en waar Greenport Venlo zichtbaar moet worden, vraagt om een markeringspunt. Je hebt de toegangsbrug over de A73, maar er liggen daar meer bruggen vlak bij elkaar. Aan de oostzijde van de snelweg Fresh Park Venlo met zijn mast. Er moest op die plek een gebouw komen, dat al van veraf zichtbaar zou zijn. Een oriëntatiepunt.’

ZOEKEND NAAR DE VORM

Zoekend-naar-de-vormPas in een laat stadium van het ontwerpproces krijgt de In- novatoren zijn huidige, markante vorm. Aanvankelijk is er zelfs helemaal geen toren. De schetsen geven enig inzicht in het zoekproces naar de in- deling van het terrein, de toegang over de A73, de gebouwen en hun functie.

WAPPEREND LAKEN

Wapperend-lakenHet Atrium aan de Innovatoren moest een vrolijk gebaar zijn. Een voorafspiegeling van wat de bezoeker op Venlo GreenPark en Floriade te wachten staat. Het is een lichte, transparante constructie geworden met herinneringen aan het bos, dat hier ooit was. De vertakte staalconstructie verbeeldt stammen en takken, het dak een weelderig gebladerte.

GULDEN SNEDE

Bij het ontwerp van de Innovatoren is de gulden snede toegepast. De gulden snede staat voor ideale verhoudingen. Michelangelo werkte er al mee. Hoe het precies werkt, is lastig uit te leggen, maar architectuur en beeldende kunst waarin de gulden snede is toegepast, bevat volgens velen een intrinsieke schoonheid.

DE ZELFBEWUSTHEID VAN DE REGIO

de-zelfbewustheid-van-de-regio‘We hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat vervuiling afbreuk zou kunnen doen aan de iconische waarde van het gebouw. Ook over jaren moet de Innovatoren stralend wit zijn.’

Het was slechts een van de opgaven voor Pieter Wetselaar, die voor de provincie optrad als projectontwikkelaar.

BOUWEN IS VERTROUWEN

bouwen-is-vertrouwen‘Je hebt bouwers die bouwen wat er getekend staat. Wij zijn bouwers die graag meedenken in de ontwikkeling van het gebouw.’ Projectleider Peter Soethout van BAM Utiliteitsbouw: ‘Het kwaliteitsniveau lag vast, evenals het basisontwerp van Jo Coenen. We hebben dat in hoog tempo in al zijn aspecten uitontwikkeld om op tijd te kunnen  beginnen  en  vooral, om op tijd klaar te zijn.’

BETONKERNACTIVERING

Met betonkernactivering, voor de Innovatoren ontworpen door Thissen Installatietechniek uit Venlo, wordt er ’s winters verwarmd en ’s zomers gekoeld. Terwijl in de meeste vloerverwarmingsinstallaties de leidingen vlak onder het oppervlak zijn aangebracht, ligt hier 35 kilometer aan leidingen in de tientallen centimeters dikke betonnen tussenvloeren.

KLIMAATGEVEL BEHOEDT BINNENKLIMAAT

klimaatgevelsDoor een tweede glasgevel is de Innovatoren energiezuinig en comfortabel te verwarmen en te ventileren. Klimaatgevels worden ze genoemd. Ook wel actieve gevels. Waar zogeheten passieve gevels slechts bedoeld zijn om re- gen, kou en ongewenst bezoek buiten te sluiten, dragen actieve gevels, zoals klimaatgevels ook wel genoemd worden, bij aan een plezierig binnenklimaat.

HIJSWEEKEND

HijsweekendIn de loop van de tweede week van april 2011 draaien maar liefst dertig trailers met kraanonderdelen het terrein op. Al- leen al een hijsblok weegt 42 ton. In het weekeinde van 15, 16 en 17 april worden de toppen van de vier torens en de twee bruggen op hun plaats gehesen.

VERGADEREN VERMARKTEN

‘De toegevoegde waarde van C2C is, dat het uitnodigt tot creativiteit: je gaat anders tegen de dingen aankijken.’ Zegt managing director Eric Logtens van HME Import Agency, importeur van C2C-meubilair, waaronder dat van Herman Miller. Hij tekende in op de provinciale aanbesteding voor inrichting van de vergaderruimtes in de Innovatoren.

DUURZAAM ZITTEN

Voor veel gebruikers van de Innovatoren geldt: bij een duurzaam gebouw hoort een duurzame zit achter een dito bureau op een idem vloerbedekking. Zeker in die eyecatcher van Venlo, dat zich afficheert als C2C-hoofdstad. Zo’n ver doorgevoerde duurzaamheid is alleen mogelijk, als designer en engineer vanaf dag één met elkaar samenwerken.
Gebruikers en innovatie

LANDBOUWINNOVATIE

LandbouwinnovatieBij de St.-Jansboerderij begint een cultuurhistorische route langs onder meer prehistorische grafheuvels, de houtwallen die de percelen begrensden en een zestiende-eeuwse veekraal. De route is gewild bij bezoekers van de Floriade, maar zal ook als onderdeel van Venlo GreenPark blijven herinneren aan generaties lang ploeteren voor een rendabeler boerenbedrijfsvoering. Aan duizenden jaren landbouwinnovatie.
Innovatie, de traditie van deze plek.

HUURDERS VERSTERKEN ELKAAR

Huurders-versterken-elkaarIn samenspraak met Stefan Bouwman van Hauzer & Partners ontwikkelde de provincie een mix van bedrijven en organisaties als ideaal stel huurders. Zo’n mix is goed voor elke vastgoedportefeuille. Het versterkt elkaar onderling.

NIET IEDEREEN PASTE IN CONCEPT

Sommige kandidaat huurders pasten niet bij het concept van de Innovatoren en werden geweigerd. Huurders van de Innovatoren zouden op de een of andere manier moeten kunnen bijdragen aan het concept. Er moest daarom een mix komen van jonge, onderscheidende, innovatieve bedrijven, organisaties die verbindingen tot stand brengen en ondersteunende bedrijven.

KANS OP KRUISBESTUIVING

kans-op-kruisbestuivingZet creatievelingen bij elkaar en er ontstaat iets moois. Dat is het idee achter campussen als Venlo GreenPark. Vanzelfsprekend blijkt dit niet altijd te zijn. Managing director Stefan Bouwman van Hauzer & Partners: ‘We zijn ook el- ders wezen kijken en bezochten in Wageningen een complex met eenzelfde achterliggende gedachte. De bedrijven had- den er zich dan ook om die reden gevestigd. Je verwacht dan open deuren, maar dat heeft toch nog enkele jaren geduurd.’ Bij de Innovatoren lijkt dit wat soepeler te verlopen.’

DRUKTE OP B2B-WERKVLOER

De Floriade moet de vliegende start worden van Venlo GreenPark, een broedplaats voor verse ideeën en nieuwe business. De B2B-bezoekers zullen het er druk mee hebben. Ze kunnen te maken krijgen met Greenport Venlo Innovation Center, dat in heel Greenport Venlo, van Nijmegen tot Roermond, de economie moet stimuleren met projecten die redelijk snel effect sorteren.

PARADIJS VAN KENNIS

Paradijs-van-kennisAdam en Eva aten van de Boom van Kennis en werden uit het Aards Paradijs verjaagd. Venlo GreenPark is het kennisparadijs, dat juist partijen wil verbinden.

DE KLEEFKRACHT VAN DE REGIO

Bedrijvennetwerken kunnen ervoor zorgen dat de kleef- kracht van bedrijven aan de regio toeneemt. Dit gebeurt op veel plekken in Nederland, maar regio Venlo is een van de betere voorbeelden. Verschil is wel dat het in Noord-Limburg veel meer gaat om gelijksoortige bedrijven, die allianties aangaan voor gezamenlijke productontwikkeling.

GREENPORT VENLO MEETS CHEMELOT

Greenport-meets-chemelotOoit was het buitengewoon innovatief om door vergisting  of vergassing energie uit plantenresten te halen. Bedrijven in Greenport Venlo en op Chemelot hebben elkaar daarin al gevonden. Hier vindt de voorbewerking plaats, zoals scheiding van eetbare en niet-eetbare delen, bij Chemelot zit de chemische kennis.
Floriade en kunst op de 16e

FEESTELIJKE FLORIADE

feestelijke-floriadeNa de opening van de Floriade door koningin Beatrix op 4 april hebben vele duizenden hun weg naar het wereldevenement gevonden. Aantallen werden niet genoemd, maar de organisatie verzekert dat deze boven verwachting lagen.

WELKOM IN KARTON

Welkom-in-kartonEen grote kop waaruit een ferme zwaaihand groeit: welkom op de zestiende. Het is een welkom in duurzaam golfkarton. Voor de duur van de Floriade verwelkomt de kartonnen Sjermens in de Innovatoren de bezoekers van zestiende. Het is opgebouwd uit lagen golfkarton, zodat het weliswaar massief is, maar tegelijk licht en transparant lijkt.

VERVREEMDING

VervreemdingReverspective, het kunstwerk dat de Britse beeldend kunstenaar Patrick Hughes in opdracht van Combined Innovative Art (CIA) realiseerde op de zestiende verdieping van de Innovatoren, fopt de gewaarwording. De foto’s zijn zo in reliëfs geplakt, dat de beelden open en dicht draaien, als je er langs loopt. En wie zich klein maakt, lijkt groter te worden. Momenteel is dit kunstwerk te bekijken in het Limburgs museum te Venlo.

DE WERELD GEPRINT

de-wereld-geprintGedeputeerde Mark Verheijen van de provincie Limburg ontvangt niets minder dan de wereld uit handen van senior vice president Harry Loozen van Océ. Een geprinte wereld.  In drie dimensies. Het betreft een piepjonge technologie. Zoals de Egyptenaren hun piramides laag voor laag opbouwden, zo bouwt de 3D-printer voorwerpen.

PRINTEN IN 2,5-D

Klein Koer- kamp van Océ R&D laat zien dat het bedrijf ook met kunst- stof kan printen. In laagjes die niet dikker zijn dan een derde van een menselijke haar. Toevoeging van kleurstoffen geeft verrassende resultaten. Hij toont een schaalmodel van de Grand Canyon. Het lijkt sprekend op de wandkaarten die  ooit op school in het aardrijkskundelokaal hingen. Maar dit- maal zijn de bergplooien echte plooien en hebben de ravijnen echte diept, zij het minuscuul.

ECONOMISCHE EFFECTEN

economische-effectenIn het rapport Op weg naar de Floriade in 2012 becijfert de Rabobank in 2008 de verwachte economische effecten, uit- gaande van 2 tot 2,4 miljoen bezoekers:

  • Omzet regionaal bedrijfsleven: 105-130 miljoen euro beste- dingen bezoekers voor horeca en detailhandel;
  • Omzet regionaal bedrijfsleven: 120-150 miljoen investerin- gen voor realisatie van terrein;
  • Welvaartsbaten: 160 miljoen als gevolg van (versnelde) in- vesteringen in infrastructuur, bedrijventerreinen en glastuin- bouw;
  • Promotionele effecten op regio Venlo als verblijfsgebied en op de Nederlandse tuinbouw: niet te becijferen.